Hoạt động
 • 1m78
 • 75kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
TRƯƠNG B143
Hoạt động
 • 1m74
 • 73kg
 • 17cm
 • 0924439333

SG

1500K
KHÔI B122
Hoạt động
 • 1m80
 • 73kg
 • 18cm
 • 0924439333

HÀ NỘI

1500K
NAM B121
Hoạt động
 • 1m72
 • 68kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1200K
LĨNH B120
Tạm nghỉ
 • 1m74
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

2000K
HOÀNG B56
Hoạt động
 • 1m70
 • 63kg
 • 17cm
 • 0924439333

SG

1200K
LONG B115
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
QUÂN B62
Hoạt động
 • 1m80
 • 74kg
 • 19cm
 • 0924439333

HÀ NỘI

1500K
MINH A12
Hoạt động
 • 1m75
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
BÌNH B112
Hoạt động
 • 1m82
 • 80kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
JZAC B54
Hoạt động
 • 1m74
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

TREO HÀNG

0K
LONG


Hotline: 092 4439 333 Mr Vinh

Quý khách vui lòng tải Telegram, Kết nối Mr Vinh để được hỗ trợ.