Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1200K
VŨ B87
Hoạt động
 • 1m81
 • 73kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
HUY B138
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
KHANG B77
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
VIỆT B55
Hoạt động
 • 1m73
 • 68kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1200K
PHÁT B73
Hoạt động
 • 1m74
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1200K
HOÀNG B72
Hoạt động
 • 1m74
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

BIÊN HÒA

1500K
TÂN B71
Hoạt động
 • 1m78
 • 75kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
TRUNG B69
Hoạt động
 • 1m78
 • 72kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
DUY B67
Hoạt động
 • 1m75
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
LÂM B65
Hoạt động
 • 1m75
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1200K
NAM B64
Hoạt động
 • 1m78
 • 75Kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
LONG B63
Hoạt động
 • 1m80
 • 73kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
LỘC B61


Hotline: 092 4439 333 Mr Vinh

Quý khách vui lòng tải Telegram, Kết nối Mr Vinh để được hỗ trợ.