Hoạt động
 • 1m76
 • 73kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1500K
THIÊN B60
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

ĐÀ NẴNG

1500K
SIÊNG B51
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

2000K
NHÂN B50
Hoạt động
 • 1m80
 • 75kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

2000K
DANH B47
Hoạt động
 • 1m76
 • 73kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
DƯƠNG B43
Hoạt động
 • 1m78
 • 73kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
NAM B41
Hoạt động
 • 1m78
 • 73kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
DU B40
Hoạt động
 • 1m78
 • 75kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
VIỆT B39
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1200K
TÙNG B38
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
NAM B35
Hoạt động
 • 1m78
 • 76kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1500K
KHÔI B34
Hoạt động
 • 1m75
 • 73kg
 • 18cm
 • 0924439333

SG

1500K
NAM B33
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
HƯNG B31
Hoạt động
 • 1m78
 • 73kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
VIỆT B30
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1200K
DUY B29
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
TÂM B28


Hotline: 092 4439 333 Mr Vinh

Quý khách vui lòng tải Telegram, Kết nối Mr Vinh để được hỗ trợ.