Hoạt động
 • 1m75
 • 69kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1200K
TÀI B27
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1200K
TÂM B26
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

2000K
LỊCH B23
Hoạt động
 • 1m80
 • 76kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1500K
THÔNG B22
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 19CM
 • 0924439333

ĐÀ NẴNG

1200K
HIẾU B18
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

1500K
VŨ B16
Hoạt động
 • 1m85
 • 80kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1200K
KHANH B14
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1200K
Duy an
Hoạt động
 • 1m80
 • 76kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

2500k
TÍN B11
Hoạt động
 • 1m80
 • 76kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

2000K
Sơn
Hoạt động
 • 1m83
 • 76kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1500K
VIỆT ANH B09
Hoạt động
 • 1m81
 • 75kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

2000K
PHÚC B08
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

2500K
PHỤNG B07
Hoạt động
 • 1m85
 • 80kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1500K
DUY B06
Hoạt động
 • 1m82
 • 78kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

3000k
TÂM B05
Hoạt động
 • 1m85
 • 80kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

2000K
KHA B03
Hoạt động
 • 1m80
 • 72kg
 • 20cm
 • 0924439333

SG

1500K
TÂN B02
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

SG

3000k
TÂY B01
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

HÀ NỘI

1200K
ĐẠT A11
Hoạt động
 • 1m78
 • 70kg
 • 19cm
 • 0924439333

HÀ NỘI

1500K
TÙNG A10
Hoạt động
 • 1m76
 • 70kg
 • 18cm
 • 0924439333

HÀ NỘI

1500K
TÀI A09


Hotline: 092 4439 333 Mr Vinh

Quý khách vui lòng tải Telegram, Kết nối Mr Vinh để được hỗ trợ.